Personpolitik

Vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, der giver dig et overblik over hvordan vi som virksomhed beskytter dine personoplysninger i den relation du har med os.

Nedenfor kan du få et overblik over vores procedure afhængig af om du er lejer eller køber. 

Vi indsamler, i alle sammenhænge, kun oplysninger der er relevante for det pågældende formål og inden for rammen af den danske persondatalovgivning. Det betyder, at vi i videst muligt omfang forsøger at minimere mængden af nødvendige personoplysninger. I vores databehandling vurderer vi karakteren af følsomheden for de enkelte oplysninger og begrænser adgangen til oplysningerne således, at de kun er tilgængelige for medarbejdere, der har et arbejdsrelateret behov for tilgang til oplysninger og til behandling af sager, der er i overensstemmelse med formålet med afgivelsen af personoplysningerne.

Ved opskrivning til ventelister og ændringer til din opskrivning udfyldes en samtykkeerklæring, der skal accepteres for at udfylde blanketterne og som giver AKF Koncernen tilladelse til at indsamle, opbevare og behandle dine oplysninger. Ved indgåelse af kontrakter e.g. lejekontrakter eller andre aftaler med AKF Koncernen indsamles, opbevares og behandles relevant persondata.

Vores datasystemer er underlagt adgangskontrol, back-up, firewalls og virusbeskyttelse. Videregiver vi personoplysninger til tredjepart vil det blive forelagt din godkendelse. Hvis dine oplysninger vil blive brugt i anden sammenhæng end den hidtidige baggrund for indhentning af oplysningen, vil vi indhente dit samtykke hertil.

Alle personoplysninger, der ikke længere er relevante i henhold til dets oprindelige formål vil løbende blive slettet. Sletningen af hænger af de kontrakt- og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Har du spørgsmål, så kan du kontakte AKF Koncernen på info@akfholding.dk

Privatlivspolitik for købere

I AKF Koncernen er vi bevidste om vores ansvar i forbindelse med indsamling, opbevaring og behandling af persondata. Her kan du læse vores politikker, der vedrører dig som køber.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med projektsalg
På vegne af AKF Koncernen forestår en udpeget ejendomsmægler handlen mellem AKF og køber. Ejendomsmægleren indsamler og behandler relevante oplysninger i forbindelse med indgåelse af købsaftale. For nærmere information om ejendomsmæglers privatlivspolitik, bedes du kontakte mægleren.

Ejendomsmægler fremsender købsaftale til AKF Koncernen til underskrift af koncernens administrerende direktør. Herefter videresendes aftalen i underskrevet stand til mægler og opbevares på koncernens server med anonymisering af CPR-nummer.

Kun medarbejdere, for hvem det er relevant i henhold til deres arbejdsopgaver, har adgang til købsaftalerne.

AKF Koncernen opbevarer købsaftalerne i 10 år regnet fra ibrugtagning, eller så længe koncernen kan holdes ansvarlig for alvorlige fejl og mangler.