rækkehusene

Rækkehusene henvender sig primært til børnefamilierne med tre eller fire soveværelser. Her er der mulighed for at bo helt tæt på naturen med egen terrasse og have – et frirum i en urban kontekst.

Rækkehusene er bygget omkring en funktionsopdelt stueplan med entre, toilet, køkken/alrum og stue. Selve køkkenet er placeret midt i rummet, så der kan skabes visuel kontakt på tværs af boligen fra gade til landskab.

På 1. sal er værelser, depot rum og badeværelse placeret. På indgangssiden indarbejdes parkeringsplads til boligen, ligesom der også her skabes afskærmning til cykler og nabo.

Rækkehusene

Punkthusene

Punkthusene er placeret i to grupper i midten af bebyggelsen og får grønne opholdsarealer og rekreative områder i zonerne mellem bygningerne. Husene trappes ned fra 5 til 3 etager og lejlighederne får store altaner. 

Punkthusene ligger på et skrående terræn ned mod søen, hvilket yderligere forstærker dramatikken ved deres nedtrappende volumener. Derudover er bygningerne roteret i forhold til hinanden og til udsigt og sollys og får derved skabt varierede gade – og haverum, som vil være spændende at færdes og opholde sig i.

Der tilbydes to-, tre-, og fireværelses lejligheder på hver etage i hvert punkthus.

Punkthuse

Længehusene

Længehusene er placeret op langs lokalgaden. Husene varierer fra tre til fem etager og bygningerne er frem- og tilbageskudt i forhold til hinanden. Der opføres både 2- 3- og 4- værelses lejligheder og derfor henvender længehusene sig både til børnefamilier, singler, unge eller pensionistpar.

Det varierede kantzoneareal ud mod lokalgaden bruges til at skabe gode adgangsforhold, cykelparkering og privathed foran stuelejlighederne. Lejlighederne i længehusene har alle vestvendte altaner eller terrasser samt forskellige kig i haverum og landskab.