Om Nærheden

Nærheden ved Hedehusene er fremtidens forstad. En ny bæredygtig bydel, der med sin beliggenhed lægger vægt på naturen, fællesskabet, det sunde og det grønne. Nærhedens landskab og Søbakkehusenes arkitektur forener vores behov for en god og moderne bolig i byen med naturens muligheder for udfoldelse, og vores ønske om at give vores børn en tryg opvækst. 

Nærheden bliver et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad. Området svarer til mere end 100 fodboldbaner og ligger i et kuperet landbrugsareal ved naturområder med skov og sø. Naturområdet Sejlbjerg Mose vil blive bevaret for at skabe grøn kvalitet og herlighedsværdi i den nye bydel.

Om nærheden
km
til nærmeste indkøbsmuligheder
min
med tog Til hovedbanegården
m
til skov, sø og natur

Grønne områder

Ved Nærheden ligger Hedeland; et 15 kvadratmeter stort natur- og fritidsområde. Her er der mulighed for en lang række fritidsaktiviteter fra cykling og mountainbike, til golf og ridning. Naturparken er opstået ved at omdanne 60’ernes tidligere grusgrave til skønne rekreative områder.

Endelig er der mindre end 10 kilometer fra Nærheden til Roskilde Fjord.

Byhave, urtehaver og udekøkken
I Nærhedens Byhave, der er en del af det grønne parkstrøg ”Loopet” har NærHeden P/S opført et udekøkken med grill, bålsted, vand, toiletfaciliteter og meget mere. Her er også store og små havelodder, som beboerne og andre interesserede kan få tildelt for én sæson ad gangen. Her kan dyrkes grøntsager og urter.

Hvis du gerne vil være en del af Byhaven og låne et havelod i 2021, kan du kontakte Maya Arffmann.

Grønne områder

En ny og moderne skole

Få hundrede meter fra Søbakkehusene opfører Høje-Taastrup Kommune en ny skole.

Skolen hedder Læringshuset Nærheden og udvikles i samarbejde med LEGO Education. Skolen får desuden en integreret daginstitution, idrætsfaciliteter og en række andre fællesfaciliteter for Nærhedens beboere. Det er Christensen og Co. Arkitekter, der har vundet arkitektkonkurrencen, og første spadestik til den nye skole blev taget i august 2019.

Der er nedsat et Advisory Board, der skal bidrage til skolens udvikling. Her deltager LEGO Education, Kompan, DSV, Gyldendal, Teknologisk Institut, Zibra, Apple, Microsoft, Netcompany, Styrelsen for It og Læring, DTU, Professionshøjskolen UCC og Århus Universitet.

Høje Taastrup Kommune skriver: ”Fremtidens skole baserer sig på et højt fagligt niveau og innovative læringsforløb, hvor eleverne arbejder på tværs af fagene med realistiske opgaver – dvs. at børn og unge skal lære ved at bygge, idéudvikle, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed, når de arbejder i skolen. Erfaringer – også fra udlandet – viser, at læringsformen engagerer og løfter alle elevers niveau, uanset baggrund og forudsætninger.”

Transport

Nærheden ligger ved Hedehusene Station. Her er der afgang med toget mod Roskilde og København.

På 20 minutter kan du komme fra forstadens natur og ro til Vesterbros puls. Også Motorring 4 og Motorvej 21 ligger tæt på Nærheden og kan tage dig mod København eller det øvrige Sjælland.

Transport

Udviklingsplanen

Nærhedens udviklingsplan sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi. Planen fokuserer på de store træk i byudviklingen som infrastruktur og grønne byrum, mens de enkelte boligprojekter vil blive udviklet i dialog med de private investorer, som skal udvikle dem.

Nærheden er en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter. Fællesarealer og fællesfaciliteter får særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fælles interesser.

Projektudviklingsselskabet Nærheden Aps, Bispevej 2, 2400 København NV

Mail: mail@soebakkehusene.dk 
Telefon: +45 38 10 21 07

© AKF HOLDING A/S ALLe rettigheder forbeholdt.